g502 proteus

Logitech G502 Proteus Core

95€

RENDIMENT PERSONALITZAT AL MÀXIM
Ajusti amb precisió Proteus Core a la seva superfície de joc per disposar de millor exactitud, precisió i rapidesa de resposta. Un ràpid procés d’ajust i ja està llest per al combat.
G502 Proteus Core està pre-ajustat per a les catifetes de ratolí per a jocs Logitech, G240 i G440. Agregui una catifeta de ratolí per gaudir de la màxima precisió.

VOSTÈ CONTROLA EL PES I L’EQUILIBRI
Personalitzi el ratolí per a jocs amb el pes i l’equilibri que més li convingui. Proteus Core inclou cinc peses de 3,6 g. Agregui algunes, o totes, i disposi-les de manera que el ratolí s’adapti a les seves preferències.

11 BOTONS PROGRAMABLES
Amb macros i comandos per entrar en joc. Programi cadascun dels 11 botons amb els seus favorits. Guardi la seva configuració en un dels perfils integrats. O seleccioni entri milers de perfils en el PC.

CANVI DE DPI DURANT EL JOC
Proteus Core ajuda a ser una força imparable amb valors de dpi baixos o alts. Recorri les cinc opcions de dpi, des de 200 dpi per a una precisió de tret mil·limètrica fins a 12.000 dpi per a maniobres vertiginoses.

BOTÓ RODETA PER A JOCS, DESPLAÇAMENT SUPERRÀPID
Vostè decideix la manera amb Proteus Core. Triï si vol precisió clic a clic o desplaçament superràpid.

g502 proteus qr code generator