instalacio

Instalació a Domicili / Treball

30€

No inclossos els sistemes operatius

Aquest servei inclou el desplaçament i la instal·lació al domicili o lloc de treball dins de l’àrea de Vilafranca del Penedès.
Per altres localitats consulteu el preu d’instal·lació.